Som tidligere varsIet har Lås og nøkkel i dag erstattet slitte sylindere på flere inngangsdører og i tillegg byttet sylinderne på portstagene slik at de ikke lenger åpnes med vanlig inngangsnøkkel.

Kjøring inn i bakgården sliter på både miljøet, sikkerheten og infrastrukturen, så heretter blir det kun tillatt etter søknad til styret.

videopip-350x150I dag begynner Feie- og tilsynstjenester AS med videoinspeksjon av Solvang Parks piper. Selv om pipene er feid regelmessig, så har kommunens Brann- og redningsetat vurdert alderen på pipene slik at de har bedt om en full inspeksjon.

Inspektørene ber oss derfor idag om å informere om at det IKKE MÅ FYRES PÅ DAGTID I DAG OG I MORGEN.

roser-350x150Stor takk til alle de 73 aksjonærene som gjorde leilighetene sine tilgjengelig på kartleggingsrunden.

Dere sparer oss alle for unødvendige kostnader ved at det blir færre leiligheter som må gjennomgås av eksterne konsulenter, at vi både får bedre oversikt over vedlikeholdsbehov – og at vi får reduserte feieutgifter 🙂

avskalling-350x150Styret gjennomførte torsdag 3. juli ettårsbefaring av den utvendige fasadeoppussingen i Trudvangveien («TV») og Harald Hårfagresgate («HH»), samt toppstrøket som ble påført i Hammerstads gate («HG»).

Som teknisk rådgiver hadde styret med seg en representant fra Aase Byggeadministrasjon som også bistod det forrige styret i anbudskonkurransen og gjennomføring av entreprisen.

vindu-350x150Styret gjennomførte en fasadebefaring med Aase Byggadministrasjon i går, og så på både tilstanden til de oppussede flatene fra 2011-2013, og på det gjenstående arbeidet på gavlveggene til byggene i Trudvangveien og Hammerstads gate samt på langveggene inn mot gårdsrommet for disse og Harald Hårfagresgate.