Pipeprosjektet: Kirkeveien står for tur

OMAS er godt i gang med bygget i Trudvangveien og starter jobben med pipene i Kirkeveien – det siste bygget – i uke 10.

Det avholdes for beboere i Kirkeveien som for de øvrige byggene et informasjonsmøte i bakgården, denne gangen onsdag 2. mars klokken 18:00.

OMAS vil da fortelle litt om prosjektet og besvare eventuelle spørsmål. Etter møtet vil alle beboerne få et kort besøk av prosjektleder. OMAS vil kartlegge alle ildstedene og informere hver enkelt om arbeidet.

Varsel fra OMAS og informasjon om tilgang mv er hengt opp i egne skriv, slik som denne fra Kirkeveien. Les mer også på egen sak om rehabiliteringen.