Brann- og redningsetaten har ilagt oss et umiddelbart FYRINGSFORBUD på en rekke piper etter at videoinspeksjon har avslørt et akkumulert vedlikeholdsbehov som krever utbedring før ildstedene trygt kan tas i bruk. Styret jobber med å avklare hva som skal til for å sette disse i forskriftsmessig stand og kommer tilbake med mer informasjon så raskt som mulig.

videopip-350x150I dag begynner Feie- og tilsynstjenester AS med videoinspeksjon av Solvang Parks piper. Selv om pipene er feid regelmessig, så har kommunens Brann- og redningsetat vurdert alderen på pipene slik at de har bedt om en full inspeksjon.

Inspektørene ber oss derfor idag om å informere om at det IKKE MÅ FYRES PÅ DAGTID I DAG OG I MORGEN.

bre-pipe-350x150Solvang Park går under Brann- og Redningsetatens (BRE) definisjon på ”eldre murgård” (også kalt 1890-gård), en bygning med ytter- og bærevegger i murt teglstein og med etasjeskillere i tre. Under prosjektet «Brannsikker bygård» har BRE gjennom de siste årene hatt tilsyn med bygårder som faller under denne definisjonen, og den 25. februar var de på befaring med styret i Solvang Park.