Mulig å fyre igjen i to bygg

OMAS melder at det nå er mulig å begynne å fyre igjen i bygget i Harald Hårfagres gate. Fyringsforbudet i forbindelse med pipearbeidet er dermed opphevet i Hammerstads gate 16-22 og Trudvangveien 13 og 15 så langt.

Denne uken begynner arbeidet i Kirkeveien, og nærmere beskjed følger når det vil være mulig å fyre i Trudvangveien 7-11 (erfaringsvis om et par ukers tid).

Opplever noen problemer med fyringen så ta kontakt!