Oppdatering fra Balkongkomitéen

Det har vært mye positiv utvikling i balkongsaken de siste månedene. Balkongkomitéen har i løpet av vinteren fått full oversikt over aksjonærer som ønsker balkong. Med dette som utgangspunkt har vi utarbeidet anbudsdokumenter som ble sendt ut til fire ulike entrepenører.

Av de fire entrepenørene som ble invitert til å komme med pristilbud var det til slutt to som leverte i slutten av januar. De to som ikke ønsket å komme med tilbud begrunnet dette med at de ikke kunne levere til lavere pris enn det som allerede var antydet fra Balkongteam AS tidligere i prosessen.

Balkongkomitéen la vekt på følgende kriterier i valget av entreprenør:

  • Pris
  • Soliditet
  • Kvalitet på produktet
  • Kvalitet på anbudsdokumenter
  • Erfaring fra byggesaker/ Plan- og bygningsetaten (PoB)

Punktene ble vektlagt likt, altså var det den totale poengsummen som var utslagsgivende for vår vurdering. Etter en grundig analyse valgte vi å gå videre med Balkongteam AS.

I siste halvdel av februar ble det sendt ut nabovarsel til omkringliggende eiendommer og vi er i ferd med å ferdigstille søknaden om rammetillatelse sammen med Balkongteam før denne oversendes PoB der vi kan forvente om lag 3 måneders saksbehandlingstid.

Balkongsaken med løpende status finnes på egen nettside.

Med vennlig hilsen,

Balkongkomitéen