Trafikk gjennom Harald Hårfagres gate

Marienlyst velforening orienterer om at Ruter og VAV (Vann- og avløpsetaten) i disse dager diskuterer trafikkavvikling med tanke på det store utviklings-arbeidet som er planlagt for Majorstua-området de nærmeste årene.

Planene er spennende, og det er mye som vil være positivt for området med oppgradert T-bane stasjon, enda flere kollektivtilbud, bedre fremkommelighet og enda flere beboertilbud som i sum vil gjøre området enda mer attraktivt på sikt.

Det har imidlertid kommet oss uformelt for øre i sammenheng med utvikling av triangelet Valkyriegata – Majorstuen – Bogstadveien i perioden 2017-18 at det blant annet er ønske om å benytte Harald Hårfagres gate i større grad for å avlaste Majorstukrysset.

Styret er i dialog med velet for å formidle vår sterke motstand mot en slik løsning – enten den er tenkt midlertidig eller ikke – i samarbeid med dem.