Solvang Park søker nye ressurspersoner til styret

Tre av styremedlemmene i Solvang Park AS går av på årets ordinære generalforsamling i mai, og Valgkomitéen søker nå etter nye ressurspersoner til styret.

Solvang driftes som et boligaksjeselskap underlagt aksjeloven og deler av borettslagsloven. Styret på fem har ansvar for forvaltningen av 88 boenheter og en svært spennende portefølje med prosjekter og utviklingsoppgaver. Styret jobber kunnskapsbasert – det vil si at det innhentes habile, eksterne råd for teknisk arbeid i tillegg til å trekke veksler på vår egen kompetanse og erfaring.

Du bør:

 • Ha økonomisk sans. Erfaring med budsjettoppfølging er en fordel.
 • Være analytisk og strukturert.
 • Være kreativ, motivert og samarbeidsvillig.
 • Ha god erfaring med bruk av nettbaserte verktøy. Erfaring med WordPress eller andre publiseringstjenester, Google-apps, regneark mv. er en fordel.
 • Like å jobbe strukturert med både prosjekter og driftsoppgaver.

Vi kan love:

 • Spennende og lærerikt styrearbeid
 • Nyttig erfaring med prosjekt- og leverandøroppfølging
 • Mulighet for å gjøre en positiv innsats for vår felles bokvalitet og økonomi
 • Økt kunnskap om bygården og nærområdet vårt
 • Hyggelig sosialt samhold og humørfylte styremøter
 • Et beskjedent honorar tilknyttet styregjerningen

Høres dette ut som noe for deg? Kunne du tenke deg å brette opp ermene og gjøre en innsats for fellesskapet? Er du interessert i å videreutvikle din styrekompetanse?

Da vil Valgkomitéen gjerne snakke med deg! Ta kontakt med Petter Nedregotten (leder), Inger Marie Vinje eller Nina Marie Fjose.

Ansvarsfordeling i styret

Prosjektlederansvaret for prosjektene presentert i Vedlikeholdsprogrammet og de ulike driftsområdene fordeles gemyttlig mellom styremedlemmene.

Definerte hovedprosjekter:

 • Piperenovering
 • Brannverntiltak
 • Avløp og drenering
 • Fasade og trapperom
 • Vaskerier
 • Balkong

Definerte driftsområder:

Utendørsansvar

 • Vaktmester / måke- og strøtjenester
 • Hagegruppe og gartner
 • Renovasjon
 • Skadedyr
 • Utendørsinstallasjoner
 • Tagging

Innendørsansvar

 • Innendørs fellesareal
 • Renhold
 • Strøm
 • Vinduer/ dører
 • Vaskerier

Organisering

 • Arrangementer
 • Fakturaattestering
 • HMS

Økonomi og IT

 • Analyser og kalkyler
 • Budsjettansvar
 • Forsikring og finansiering
 • Rabattavtaler
 • Nettsider og nyhetsbrev
 • Nøkkelhold, skilting og ringeklokker

Styre- og programledelse

 • Forretningsførsel
 • Fakturaoppfølging
 • Generalforsamling
 • Post
 • Oppfølging og gjennomføring av vedlikeholdsplanen