Vårdugnad! Frem med parkmøblene! :)

En vasker møbler og to ser på :)

Vi holder vårdugnad torsdag 14. april 2014, kl. 18:00 – 20:00. Vi samles for å klargjøre bakgården og grøntarealet, og setter ut sittegrupper og griller så alt er klart for sommerhalvåret i den flotte parken vår 🙂 Det blir også den rituelle kastingen av skrot ved hjelp av Renova.

Nærmere beskjed om hvor/ når å sette ut skrot for kasting samt hvilke aktiviteter vi prioriterer utover møbelbæringen følger når det nærmer seg tiden. Husk at dugnad er et viktig bidrag til å holde kostnadene våre nede.

Vi ses til en felles innsats for bomiljøet vårt, møter med gode naboer og takker av med pizza og forfriskninger underveis!

Sett av datoen – og vel møtt, nabo!