Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

En beboer har hengt opp notiser i alle oppganger i dag, tilsynelatende gjennom bruk av en hovednøkkel de ikke har hevd på. Styret har ikke noe imot notiser i seg, men det er ikke greit at vilkårlige personer skaffer seg tilgang til alle fellesarealer. Ei heller at det fremsettes anonyme, udokumenterte påstander.

Det går mot sommer, nettene blir lysere og humøret stiger. Bakgården kaller og det blir selskaper hjemme med åpne vinduer. Hos oss i Solvang har vi en fin balanse mellom sosial fleksibilitet og selvdisiplin – men det hender likevel vi tråkker over hverandres grenser. Hva gjør vi da?

Det er fuglekvitter-tid og Solvang Park har passende nok nå også fått konto på Twitter for de som foretrekker lynmeldinger. Alt som postes her på nettsiden lenkes manuelt på vår konto på Facebook, og alt som postes der postes automatisk til vår konto på Twitter. De som har bilder eller annen info å dele har dermed enda en kanal å bruke – følg oss på Twitter!

Styret søker aktivt etter tilbakemeldinger på det meste og har både epost, styrepostkasse, kontaktskjema, Facebook, mobiltelefon og personlig kontakt som kanaler.

Denne anonyme kommentaren fra vaskeriet i Hammerstads gate er imidlertid bare hærverk, dårlig folkeskikk og et feigt angrep på boligfellesskapet vi deler.