Roller og oppgaver i styret

På generalforsamlingen 26. mai fikk styret en sårt tiltrengt utvidelse til fem personer, og det er nå mulig for oss å fordele oppgaver enklere og bedre.

Vi avholdt første styremøte etter sommeren tirsdag 11. august og etter en god felles gjennomgang av alle kjente drifts- og prosjektoppgaver refordelte vi hovedansvar for perioden frem til mai 2016 som følger:

  • Benedicte (Frydendal) – Styre- og programledelse
  • Bjørn (Waage Skogtrø) – Innendørs drift
  • Janice (Fingal) – Utendørs drift
  • Jarle (Traavik) – Økonomi og web
  • Stine (Myhre Selås) – Praktisk organisering og HMS

I tillegg er det en rekke prosjekter som har hver sin ansvarlige styremedlem. Fordelingen vil naturlig nok også justeres videre etterhvert avhengig av arbeidsmengde og tiden den enkelte har til rådighet.

Styret takket dermed av Jarle som har vært styreleder i halvannet år, og valgte enstemmig Benedicte inn som ny styreleder med virkning fra samme dag 🙂