Varsel om ordinær generalforsamling 10. mai

Forretningsfører har oversendt varsel om ordinær generalforsamling for 2016 (regnskapsåret 2015) den 10. mai 2016 fra kl. 18:00 – 20:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

Varselet er primært for å minne aksjonærene på at det er mulig å sende inn saker til behandling på generalforsamlingen, og det er satt en frist for dette 20. april for å gi tilstrekkelig med tid for sammenstilling, trykking og utsendelse av den formelle innkallingen.

Ved en inkurie står det i siste setning i skrivet at innkalling vil sendes ut «minst 8 dager» før dato for ordinær generalforsamling. Riktig formulering skulle ha vært «minst 8 virkedager».

Varsel om OGF kan leses her.