Bli kvitt brukbare ting med god samvittighet

Aftenposten Osloby skriver om Nyttig-butikken på Tøyen.

– Vi har begrenset lagerplass, så vi tar imot det vi vet at vi får gitt videre, forklarer Magne Ådna, som er arbeidsleder i Bydel Grünerløkkas enhet Nyttig arbeid. De gir arbeid til personer med rusutfordringer og tar blant annet imot ting som kan brukes videre – som de både henter og leverer hjemme – og noen ganger også tunge ting som vaskemaskiner og kjøleskap.

Nyttig arbeid tilbyr rusavhengige en arbeidsplass tilnærmet lik en ordinær jobb der de kan være nyttige ressurspersoner både for kolleger og andre, noe som er en behandlingsform i seg selv.

Butikken er et sted hvor gjenbruksgjenstander til hus og hjem omsettes, skriver Osloby. Ingenting i butikken koster noe, og kundene er utelukkende rusavhengige som trenger hjelp til å etablere et hjem. Kanskje viktigst av alt er møtet mellom mennesker i butikken – hvor man må ha avtale og det bare er én kunde av gangen.

Les mer om Nyttig arbeid på egne nettsider. Interessert i å prate med dem om noe du vil bli kvitt? Kontakt Nyttig arbeid.

Alternativt vil det bli mulig i forbindelse med årets dugnad å sette ut ting selv som kan gis videre til loppemarked mv. Mer informasjon følger!