Innmelding av saker til generalforsamling 11. mai – frist 15. april

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt digitalt og ved post tirsdag 11. mai.

Frist for innmelding av saker er 15. april 2021.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er kommet inn innen fristen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen ved at saken sendes inn på følgende mal.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Dersom en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles i et annet forum.

Vi ber om at saker leveres i denne malen og sendes som vedlegg i en e-post til solvangpark@gmail.com innen 15. april 2021. I e-posten må du skrive inn forslagsstillerens fulle navn, telefonnummer og e-postadresse som vi kan nå vedkommende på.