Utskifting av takluker

Taklukene våre er i en ganske dårlig forfatning, og etter en opptelling er 12 av 24 takluker enten defekte eller har tegn til seriøse lekkasjer, og videre viser flesteparten av de resterende også tegn til at de snart har nådd levetiden sin. Dette fører til problemer med fukt på loft ved nedbør og av og til nysnø på loftet, som vi dessverre ikke ønsker.

Styret har derfor i løpet av høsten 2020 gjennomført befaring og tilbudskonkurranse for å få byttet taklukene. For å forenkle vedlikeholdssykluser så bytter vi alle taklukene samtidig.

Loftet skal som kjent ikke benyttes til lagring av hensyn til brannsikkerhet, men for dere som har noe lagret i friarealet på loftet ønsker vi derfor at dette flyttes bort fra området under taklukene så fort som mulig. Arbeidet starter så smått allerede mandag 12. april.