Boligkontroll av ditt elanlegg

Visste du at de aller fleste branner oppstår i det elektriske anlegget? Og er du helt sikker på at alt er i orden hjemme hos deg?

Vi anbefaler alle å gjennomføre en boligkontroll av det elektriske anlegget sitt. Du vil motta en tilstandsrapport som sier noe om hva som utbedres og hva som bør utbedres.

I denne forbindelse har Solvang Park fremforhandlet en rabattavtale med Storm elektro.

Vi er 2 beboere som allerede har gjort dette og funnene var noe overraskende

  • Det gamle anlegget var i god tilstand
  • Nyere ting gjort i ettertid var ikke forskriftsmessig
  • En stikkontakt på badet var ikke jordet
  • For høy effekt på kursene (20 og 16 ampere sikringer)
  • Varmtvannsberedere skal ha fast tilkobling (ikke stikkontakt som blir varm)
  • Platetopp og komfyr gikk på samme kurs (platetopp må gå på egen kurs)
Sikringsskapet før og etter. Tidligere hadde flere av kursene for høy ampere. Disse er satt inn fordi man skulle kunne støvsuge og føne håret på samme kurs samtidig. Det kan føre til at sikringen ikke går og i verste fall forårsake brann. I nytt sikringsskap har alle kurser korrekt ampere, det er montert et deksel som hindrer berøring av kabler og laget ny kursbetegnelse som faktisk stemmer.
Stikkontakt til varmvannsbereder har blitt brun på grunn av varmeutvikling (bildet til venstre). Etter 2014 ble det regulert at varmtvannsberedere skal kobles direkte inn i en koblingsboks (bildet til høyre) og ikke med stikkontakt.

Hver år skal du gjennomføre en test i ditt sikringsskap ved at du trykker inn jordfeilbryterne på hver sikring. Dersom sikringen ikke slår ut kan det være noe feil. Her kan du lese om generelle råd vedørende det elektriske hjemme hos deg.