Vil du bidra i styret vårt?

To av (de fem)  styremedlemmene i Solvang Park AS går av på årets ordinære generalforsamling i mai, og de to varamedlemmene er også på valg. Valgkomitéen søker etter flere kandidater til å fylle disse plassene.

Solvang driftes som et boligaksjeselskap underlagt aksjeloven og deler av borettslagsloven. Styret på fem har ansvar for forvaltningen av 88 boenheter og en svært spennende portefølje med prosjekter og utviklingsoppgaver.

Du bør:

 • Ha økonomisk sans. Erfaring med budsjettoppfølging er en fordel.
 • Ha god gjennomføringsevne.
 • Være analytisk og strukturert.
 • Være kreativ, motivert og samarbeidsvillig.
 • Ha god erfaring med bruk av nettbaserte verktøy (erfaring med WordPress eller andre publiseringstjenester, Google-apps, regneark mv. er en fordel.)
 • Like å jobbe strukturert med både prosjekter og driftsoppgaver.

Vi kan love:

 • Spennende og lærerikt styrearbeid
 • Nyttig erfaring med prosjekt- og leverandøroppfølging
 • Mulighet for å gjøre en positiv innsats for vår felles bokvalitet og økonomi
 • Økt kunnskap om bygården og nærområdet vårt
 • Hyggelig sosialt samhold og humørfylte styremøter
 • Et beskjedent honorar tilknyttet styregjerningen

Høres dette ut som noe for deg? Kunne du tenke deg å brette opp ermene og gjøre en innsats for fellesskapet enten som styremedlem eller vara?

Da vil Valgkomitéen gjerne høre fra deg for en uformell prat! Ta kontakt med Jarle V. Traavik, Rolf A. Hauge eller Erik Gabriel Hovi så raskt som mulig!