Innmelding av saker til generalforsamling 8. mai – frist 20. april (6. april)

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Frist for innmelding av saker er 20. april 2018. For å få dem med i hovedinnkallingen er fristen 6. april 2018.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er kommet inn innen fristen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen ved at saken sendes inn på følgende mal.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Dersom en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles i et annet forum.

For å lette arbeidet for styret ber vi om at saker leveres i denne malen og sendes som vedlegg i en e-post til solvangpark@gmail.com innen 6. april 2018. Endelig frist for innmelding av saker er 20. april 2018. I e-posten må du skrive inn forslagsstillerens fulle navn, telefonnummer og e-postadresse som vi kan nå vedkommende på.