Hva er boligen din verdt?

Eierskifte skjer stadig oftere i Solvang Park og objektene ligger ikke lenge ute i markedet før de blir solgt. Det er hyggelig at vi bor i en attraktiv bygård og styret ønsker å fortsette og jobbe med verdiøkende tiltak.

Siden det var stor interesse for oversikten over solgte boliger, har vi lagt til noen flere detaljer i denne artikkelen.

Over en periode på litt over 2,5 år har det blitt kjøpt og solgt til sammen 22 boliger av 88 enheter i bygården vår. Det vil si at vi over denne perioden har fått 25 % nye beboere. Grafen over viser boligprisene for alle disse salgene og at gjennomsnittlig boligpris over denne perioden er 5.6 millioner kroner. Variasjonene er til dels store og avhenger av egenskaper som størrelse, tilstand, etasje og balkong.

Gjennomsnittsprisen for boligene i Solvang Park har det siste året (2017 og hittil i 2018) ligget på 5.8 millioner kroner. Dette er noe høyere enn gjennomsnittsprisen for nabolaget, som det siste året har vært 5.4 millioner kroner (kilde: Eiendomsverdi AS).

Dersom vi fokuserer inn på pris per oppgang troner Kirkeveien 78 C som den dyreste adressen.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nabolaget er 83.000 kroner (kilde: Eiendomsverdi AS), noe som er litt høyere enn gjennomsnittet for enhetene i Solvang Park med ca. 68.000 kroner per kvadratmeter. Grafen under viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris per oppgang.

For at du som beboer og potensiell fremtidig selger skal få mest mulig for din leilighet, er det viktig at vi som beboere fortsetter å gjøre verdiøkende tiltak og vedlikehold. I tillegg kan det ha betydning hvem du velger til å selge din bolig.

I denne forbindelse har styret inngått en avtale med eiendomsmegler Sem & Johnsen. Hensikten med samarbeidet er at du som beboer skal få best mulig tjeneste ved salg av din bolig. Sem & Johnsen gjør seg kjent med vår bygård og trenger ikke innhente samme informasjon flere ganger, som er fordyrende for selger og tidkrevende for styret. Sem & Johnsen har gitt oss et meget konkurransedyktig tilbud som våre beboere kan benytte. Les mer om avtalen her.