Innmelding av saker til generalforsamling i mai

Iht. aksjelovens § 5-11 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i boligaksjeselskapet vil bli avholdt 10. mai klokken 18.00 – 20.00 i Kirkestuen, Majorstuen kirke.

Frist for innmelding av saker er 31. mars 2017

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen ved at saken sendes inn på følgende mal.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Dersom en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles i et annet forum.

Alle innmeldte saker må leveres i denne malen og sendes som vedlegg i en e-post til solvangpark@gmail.com innen 31. mars 2017. I e-posten må du skrive inn forslagsstillerens fulle navn, telefonnummer og e-postadresse som vi kan nå vedkommende på.