Gransking avvist!

En dag i begynnelsen av desember i fjor, etter en lang dag på jobb, kom jeg hjem og åpnet postkassen min. Der lå et brev på 216 sider fra Oslo byfogdembete og Randi Guri Arnesen med begjæring om gransking. God jul!, tenkte jeg, og startet prosessen med å svare ut den informasjonen som ble etterspurt.

Det var ingen enkel jobb, da kravet om gransking sauset sammen saker og påstander om ekstraordinære innbetalinger, balkonger, piper, vedlikehold og ulike typer av påståtte lån. Med bistand fra de andre i styret skrev jeg et tilsvar på 1 side, hvor vi kvitterte ut påstandene med at:

Dersom ytterligere informasjon skal legges frem, ber vi om en tydeligere oversikt over hvilken informasjon dette gjelder.

Det kan virke som dommeren var enig med oss i dette, og i et brev fra Oslo byfogdembete til Randi Guri Arnesen rett før jul, sto det skrevet:

På bakgrunn av redegjørelsen fra styret og møtet som ble avholdt 21. november 2016, ber retten om tilbakemelding på om begjæringen trekkes. Dersom begjæringen fastholdes, ber retten om at det spesifiseres hvilke opplysninger en gransking kan ventes å avdekke, utover de opplysninger som er gitt.

I midten av januar i år fikk vi et nytt brev fra Oslo byfogdembete med kommentarer fra Randi Guri Arnesen, denne gangen på kun 47 sider. Styret ble bedt om å komme med våre avsluttende bemerkninger innen en dato i februar. Hvilket vi gjorde på 3 sider.

For styret har det vært viktig at informasjon i selskapet skal være symmetrisk (altså at alle aksjonærer skal få så lik og fullstendig informasjon som mulig). Vi har derfor ikke gitt ut noen tilleggsinformasjon til de som krever gransking, utover det som er tilgjengelig for alle beboere på våre nettsider. Retten er enig i at dette er tilstrekkelig informasjon og konkluderer blant annet med at:

Styret har i møte med beboerne og på selskapets nettsider redegjort for detaljene og status i vedlikeholdsplanen. Det er slik saken er opplyst ikke holdepunkter for at styret har unnlatt innsyn i det materialet som i tilfelle skal granskes

Her kan du lese hele kjennelsen til Oslo byfogdembete. Vi håper for fremtiden vi kan unngå slike unødvendige prosesser, som beslaglegger unødvendig tid og kostnader for beboere, rettsvesenet og styret. Vårt bidrag som styre er å bruke av vår tid som styremedlemmer til beste for hele fellesskapet, og ikke på å tilbakevise oppkonstruerte påstander. Vi oppfordrer derfor alle beboere til å ta kontakt med oss på telefon, e-post, kontaktskjemaene på nett, på dugnad, eller når vi er å se rundt i nabolaget. Vi har som regel tid til å slå av en prat, for det kommer alltids en neste buss.