Vi har refinansiert

Solvang Park har hatt en ugunstig låneform i form av et ballonglån som forfaller i sin helhet i 2018. Det totale lånet er i skrivende stund på i underkant av 12 millioner kroner. Så vidt styret er kjent med er dette lånet bygget opp over tid for blant annet:

1997: Modernisering av gårdsrommet 2,3 mill.
2002: Brannsikringstiltak 3,1 mill.
2007: Rehabilitering av brannbalkonger 3,5 mill.
2011: KV hele fasade 1,0 mill.
2013: TV/ HH/ HG utvendig fasade og ringeklokkesystem 4,2 mill.

Piperehabiliteringen i 2016 hadde en totalkostnad på 2 mill. og er dekket av de ekstraordinære innbetalingene. Det har dermed ikke vært nødvendig å låne ytterligere midler til dette vedlikeholdsprosjektet.

Styret har med bistand fra forretningsfører USBL, innhentet tilbud på lån fra 3 ulike banker. Valget falt på DNB der vi har refinansiert lånet til et annuitetslån over 15 år med kvartalsvise terminer.

P.t. er nominell rentesats 2,45 % og vi sparer ca. 300.000 kroner i året på å refinansiere.

Lånet kan innfris i sin helhet på et hvilket som helst tidspunkt dersom vi selger loftet. Dersom vi ikke selger loftet vil lånet bli utvidet for å dekke prosjektene på vedlikeholdsplanen.