Nytt styre 2018

http://oslobilder.no/OMU/OB.Z16951 Kilde: OsloBilder.no lisensiert under CC3.0

Etter generalforsamlingen i mai ble det noen endringer i styret vårt. Det ble valgt inn ett nytt styremedlem (Mathias Paasche Hansson), ett styremedlem ble gjenvalgt (Bjørn Skogtrø) og vi fikk 2 nye varamedlemmer, Yvan Strahm og Sebastian Esbjug Pettersen. Samtidig tok Svein Hammerstrøm over som ny styreleder. Her er en kort presentasjon av det nye styret.

 svein-hammerstrom

 Navn: Svein Hammerstrøm

Rolle: Styreleder
Valgperiode: Mai 2017 – mai 2019
Utdannelse: Mastergrad i rettsvitenskap fra UiO
Jobb: Jurist/personalrådgiver ved Oslo bispedømme
Annen relevant erfaring: Jurist innenfor eieskifte og eiendom
 benedicte-300x400 Navn: Benedicte Frydendal

Rolle: Styremedlem
Valgperiode: Mai 2017 – mai 2019
Utdannelse: Siv. ing. Datateknikk fra NTNU og MBA fra NHH
Jobb: Konsulent, PwC
Annen relevant erfaring: Styrekompetanse fra BI
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Med utgangspunkt i den fremtidige vedlikeholdsplanen ønsker jeg å bidra med min kompetanse innen program- og prosjektledelse slik at beboerne i Solvang Park får et best mulig resultat innenfor de økonomiske rammene som foreligger.
 bjørn-300x400
Navn: Bjørn Waage Skogtrø

Rolle:
Styremedlem
Valgperiode: Mai 2018 – mai 2020
Utdannelse: M.Sc. i Matematikk og Siv. ing Elektronikk fra NTNU
Jobb: Kvantitativ analytiker, Axpo Nordic AS
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jeg vil først og fremst jobbe for at Solvang Park AS skal driftes profesjonelt slik at ikke all kompetanse og beslutningsansvar sitter hos én person.
IMG_2440 Navn: Tore Kjæserud

Rolle: Styremedlem
Valgperiode: Mai 2017 – mai 2019
Utdannelse: Psykologi og Sosiologi grunnfag
Jobb: Pensjonist
Annen relevant erfaring: Styrekompetanse fra flere organisasjoner. Leder for selskap med 1700 ansatte. Lang erfaring med forhandlinger.
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Bruke min kompetanse til å videreutvikle samarbeidsklima mellom beboerne i Solvang Park. Forhandling og oppfølging av leverandører.
 portrett halogen Navn: Mathias Paasche Hansson

Rolle: Styremedlem
Valgperiode: Mai 2018 – mai 2020
Utdannelse: BSc in Product Design, Brunel University, UK
Jobb: Selvstendig næringsdrivende i HanssonDesign, daglig leder og med-gründer av OneFoot og daglig leder i Det Internasjonale Dødseforbundet.
Annen relevant erfaring: Styrekompetanse fra tidligere sameier, prosjektledelse/arbeid
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Ønsker å bidra til en positiv og konstruktiv dialog mellom beboerne i Solvang Park og styret og til et godt og positivt bomiljø.
 yvan_strahm  Navn: Yvan Strahm

Rolle: Varamedlem
Valgperiode: Mai 2018 – mai 2020
Utdannelse: Ph.D. Molecular Biology Uni. Lausanne, CH og M.Sc.
Bioinformatics , Swiss Bioinformatics Institute
Jobb: Bioinformatiker, Ullevål sykehus
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Gjøre Solvang Park til et hyggelig sted å bo.
Navn: Sebastian Esbjug Pettersen

Rolle: Varamedlem
Valgperiode: Mai 2018 – mai 2020
Jobb: Eiendomsutvikling og konsulentvirksomhet
Annen relevant erfaring: Har drevet med oppussing og utvikling av eiendom i 4 år.
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Ønsker å bidra med å kunne se kreative løsninger og utviklingsmulighetene i sameiet, og jobbe mot en positiv prisutvikling i området.