Registrer ditt mobilnummer hos USBL!

USBL ruller snart ut en løsning hvor vi i styret kan sende ut informasjon på SMS til alle beboere som har registrert sitt mobilnummer i USBL-portalen. Dette vil gi oss et veldig effektivt verktøy for å få ut informasjon om stort og smått. Pr idag har ca. halvparten av beboerne registrert sitt mobilnummer.

Vi har tidligere skrevet om bruk av USBL-portalen her og om hvordan du etter å ha registrert deg hos USBL gir tillatelse til elektronisk kommunikasjon her.

Vi håper du vil ta deg tiden til å registrere deg på portalen og legge inn ditt mobilnummer. Det vil lette styrets arbeid betydelig med å få relevant informasjon ut til beboerne.

Takk for hjelpen!