Protokoll fra generalforsamling

Texture from http://www.myfreetextures.com/

Forretningsfører har sendt protokoll fra den ordinære generalforsamlingen 10. mai 2016 til alle aksjonærer i posten.

I tillegg er den lagt ut på nett.