Syrintrær i Harald Hårfagres gate og Trudvangveien

Med økonomisk støtte fra Usbl har vi i dag plantet til sammen 18 syrintrær langs Harald Hårfagres gate og Trudvangveien.

Trærne er oppstammet blå/ lilla syrin med sammenføyde staur og vanningspose på hvert tre og er plantet i kompostert jord. syriner-521x488De er godt klippet ned, noe som skal sørge for en tett og fin krone allerede neste vår 🙂 Med tiden vil disse danne en fin helhet sammen med eksisterende syriner og annen beplantning i Hammerstads gate.

Kantbeskyttelse i form av grovhugget hjørnestein kommer på plass langs innkjøringene til portrommene over sommeren.