Utviklingsmidler fra Usbl

Styret søkte i høst Usbl om økonomisk støtte til utvikling av det ytre fellesarealet mot Harald Hårfagres gate og Trudvangveien og har nå fått tildelt et stipend på kroner 40.000 til beplantning og kantbeskyttelse mv.

Planen er å sette opp prydtrær tilsvarende de som står i Hammerstads gate, samt beskytte hjørnene av plenene, blant annet ved portene våre. Dette arbeidet vil gjennomføres i løpet av 2016, da altså med svært velkommen økonomisk støtte fra Usbls Miljø- og utviklingsfond.

Vi takker Usbl for gaven, og gleder oss til å gjennomføre et tiltrengt løft for det ytre gårdsmiljøet 🙂