«Idiotene»

Styret søker aktivt etter tilbakemeldinger på det meste og har både epost, styrepostkasse, kontaktskjema, Facebook, mobiltelefon og personlig kontakt som kanaler.

Denne anonyme kommentaren fra vaskeriet i Hammerstads gate er imidlertid bare hærverk, dårlig folkeskikk og et feigt angrep på boligfellesskapet vi deler.

Vi oppfordrer alle aksjonærer som har idéer om hvordan ting kan forbedres, enten det gjelder selve styregjerningen eller forvaltningen av fellesskapet vårt, til å ta ansvar og kontakte naboene dine i styret direkte.

Med hilsen,

Bjørn, Jarle, Jens Emil, Petter og Stine