Innkalling til OGF 2016

Redigert faksimile av aksjebrev fra Stein Jørgensen

Innkalling til OGF 10. mai 2016 kl. 18:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke er postlagt, og i tillegg publisert på nettsiden. Vel møtt!