Nytt styre 2016

http://oslobilder.no/OMU/OB.Z16951 Kilde: OsloBilder.no lisensiert under CC3.0

Mai 2016 ble det valgt inn 2 nye styremedlemmer, 1 styremedlem ble gjenvalgt og vi fikk 2 nye varamedlemmer. Her er en kort presentasjon av det nye styret.

 benedicte-300x400 Navn: Benedicte Frydendal

Rolle: Styreleder
Valgperiode: Mai 2015 – mai 2017
Utdannelse: Siv. ing. Datateknikk fra NTNU og MBA fra NHH
Jobb: Konsulent, PwC
Annen relevant erfaring: Styrekompetanse fra BI
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Med utgangspunkt i den fremtidige vedlikeholdsplanen ønsker jeg å bidra med min kompetanse innen program- og prosjektledelse slik at beboerne i Solvang Park får et best mulig resultat innenfor de økonomiske rammene som foreligger.
 janne-poikulainen
Navn: Janne Poikolainen
Rolle: Styremedlem (HMS og brannsikkerhet)
Valgperiode: Mai 2016 – mai 2018
Utdannelse: Master of Science, Industrial engineering and management fra Luleå tekniske universitet
Jobb: International Finance Manager i Visma
Annen relevant erfaring:
Prosjektleder, frivillighetsarbeid under studiene
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jag vill bidra till att Solvang Park blir ett tryggare ställe att bo på samt att arbeta för en förbättrad ekonomi i aktiesällskapet.
 bjørn-300x400
Navn: Bjørn Waage Skogtrø
Rolle: Styremedlem (uten- og innendørsansvar)
Valgperiode: Mai 2016 – mai 2018
Utdannelse: M.Sc. i Matematikk og Siv. ing Elektronikk fra NTNU
Jobb: Kvantitativ analytiker, Axpo Nordic AS
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Jeg vil først og fremst jobbe for at Solvang Park AS skal driftes profesjonelt slik at ikke all kompetanse og beslutningsansvar sitter hos én person.
 janice-300x400
Navn: Janice Fingal
Rolle: Styremedlem (organsierng og beboermobilitet)
Valgperiode: Mai 2015 – mai 2017
Jobb: Salgssjef i Dagens Næringsliv
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Som aksjonær siden 2013 er jeg motivert til å bidra med mer enn kun deltagelse på generalforsamlinger. Når anledning bød seg takket jeg entusiastisk ja! Jeg har ingen tidligere styreerfaring, men jeg har mange lignende oppgaver gjennom mitt daglige arbeid.
 petter-300x400  Navn: Petter Haanes Hessen

Rolle: Styremedlem (økonomi)
Valgperiode: Mai 2016 – mai 2018
Utdannelse: M.Sc. i Business & Economics, Handelshøyskolen BI
Jobb: Head of Business Controlling, Aker Solutions/ Front end Spectrum
Hva ønsker du å bidra med i styret?
Mitt fokus er på rollen som leder av balkongkomitéen. Jeg er motivert av å fremme interessene til flertallet som ønsker balkong.
 yvan_strahm  Navn: Yvan Strahm

Rolle: Varamedlem
Utdannelse: Ph.D. Molecular Biology Uni. Lausanne, CH og M.Sc.
Bioinformatics , Swiss Bioinformatics Institute

Jobb: Bioinformatiker, Ullevål sykehus
Annen relevant erfaring: Dette er min første gang ….
Hva ønsker du å bidra med i styret? Gjør Solvang et hyggelig sted å bo.
 svein-hammerstrom  Navn: Svein Hammerstrøm

Rolle: Varamedlem
Utdannelse: Mastergrad i rettsvitenskap fra UiO
Jobb: Jurist/personalrådgiver ved Oslo bispedømme
Annen relevant erfaring: Jurist innenfor eieskifte og eiendom