Porter!

Portene har den siste tiden voldt mye hodebry for aksjonærer og styre.

Portene våre er gamle og ikke en optimal konstruksjon for utendørs bruk. Tilbakemeldingen fra håndverkerne er at det også er et vedlikeholdsetterslep, spesielt på pumpene, som er årsaken til mye av problemene vi har opplevd i det siste. Vi håper det bedrer seg nå!

Siden fredag har stålarbeidere jobbet med portene. De har byttet flere hengsler, rettet opp konstruksjonene, utbedret- og forsterket stag som går i bakken samt justert pumpene.

Mange har bemerket at portene bråker fælt når de lukkes. Pumpene er nå justerte slik at dørene lukkes litt saktere, med det resultatet at de ikke smeller så høyt. Andre er bekymret for at dørene ikke lukkes ordentlig, men etter den siste justeringen, og utstrakt testing, skal nå alle portene lukkes av seg selv og ikke trenge manuell hjelp.

Vi håper nå portene er i orden, og at at dette problemet er ute av verden!