Til deg som henger opp anonyme notiser

En beboer har hengt opp notiser i alle oppganger i dag, tilsynelatende gjennom bruk av en hovednøkkel de ikke har hevd på. Styret har ikke noe imot notiser i seg, men det er ikke greit at vilkårlige personer skaffer seg tilgang til alle fellesarealer. Ei heller at det fremsettes anonyme, udokumenterte påstander.

Styret skrev for en stund siden om hovednøkler på avveie og nødvendigheten av å hente dem inn igjen – og gjentok dette i nyhetsbrevet som ble sendt ut i går. Ettersom hovednøklene låser opp alle våre oppganger, porter, loft, kjellere og vaskerier er det viktig at disse loggføres og oppbevares på en forsvarlig måte. Sagt på en annen måte – det er sikkerhetsmessige grunner til at vi har oppgangsnøkler og ikke et par hundre hovednøkler i omløp. Vi ber derfor den «anonyme» beboeren om å levere hovednøkkelen til styrets postkasse i Trudvangveien 9.

Når det gjelder innholdet i notisen så er styret hjertens enig i at det er viktig at du som aksjonær gir din stemme på generalforsamlingen, enten personlig eller ved bruk av fullmakt til noen du stoler på. Det er store saker på agendaen – ikke minst vedlikeholdsplan og finansiering – og generalforsamlingen er vår viktigste demokratiske beslutningsarena.

Styret minner om at dialog er blant våre mest sentrale prinsipper og ber om at aksjonærer avklarer eventuelle misforståelser og bekymringer med styret direkte fremfor å kaste bort fellesskapets tid med feilinformasjon og splid.

For fremtiden ber styret aksjonærer som ønsker å henge opp notiser om å henvise til kilder for sine (eventuelle) påstander og signere med navn slik at naboene kan vite hvem det er som påstår hva, og på hvilket grunnlag. Oppslag som ikke oppgir dette vil fjernes.