… settes jevnlig med låsetappen i åpen stilling. Vi minner om at kjeller- og loftsdører, ytterdører og porter skal være låst for beboernes egen sikkerhet og ber om at beboere respekterer dette. I tillegg minner styret om at selskapets vaskerier kun er til bruk for beboere. Misbruk av selskapets eiendom vil bli møtt med strenge reaksjoner.

En beboer har hengt opp notiser i alle oppganger i dag, tilsynelatende gjennom bruk av en hovednøkkel de ikke har hevd på. Styret har ikke noe imot notiser i seg, men det er ikke greit at vilkårlige personer skaffer seg tilgang til alle fellesarealer. Ei heller at det fremsettes anonyme, udokumenterte påstander.

Som tidligere varsIet har Lås og nøkkel i dag erstattet slitte sylindere på flere inngangsdører og i tillegg byttet sylinderne på portstagene slik at de ikke lenger åpnes med vanlig inngangsnøkkel.

Kjøring inn i bakgården sliter på både miljøet, sikkerheten og infrastrukturen, så heretter blir det kun tillatt etter søknad til styret.