Marienlyst Vel er en velforening som har sitt virkeområde i boligstrøkene rundt Solvang Park.

Marienlyst Vels formål er å bidra til å videreutvikle Marienlyst som et godt sted å bo og være, tilrettelagt for rekreasjon, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.

Under overskriften «Majorstuen sporområde: Fra barriere til levende by» har Ruter# fremlagt en utviklingsplan som vil forbedre Majorstukrysset som knutepunkt, legge sporområdet under lokk, gjøre området vårt til inngangsport mot Fornebu og knytte Marienlyst tettere sammen med Frogner.

Aftenposten Osloby skriver at det kan komme en forlengelse av trikken rundt hele ring 2 og da altså forbi oss langs Kirkeveien i fremtiden som et miljø-/ trafikktiltak. Trikken vil i så fall erstatte dagens busstrafikk, men vi antar at dette er et godt stykke inn i fremtiden.