Flere sykkelveier og mer trikk

Brosjyren «Grønnere reiser i Oslo» havnet i postkassene våre i går. For de som ikke fant den, er det lagt opp en digital kopi her.

Brosjyren viser hvordan Bymiljøetaten vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet og skape rammer for tryggere og grønnere transport (sykkel og trikk) på Frogner de nærmeste årene.

«Frogner er blant bydelene som er dårligst tilrettelagt for sykling. Mange velger i dag å sykle på fortauet, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner og utrygge forhold for både gående og syklende. Etterspørselen etter nye og bedre sykkeltraseer på Frogner er derfor stor», understreker Bymiljøetaten.

Fire av åtte sykkelruter vil etter planen gå gjennom bydelen vår og utgjør 11 av totalt 55 kilometer. Apalveien, Gardeveien, Kirkeveien og Jacob Aals gate er blant gatene i nærområdet vårt som tilrettelegges spesielt for sykkel. Tidligere er det også gjort grep for å skape bedere fremkommelighet gjennom å gjøre flere gater enveiskjørte lokalt, deriblant i Hammerstads gate.

Les mer om hva kommunen gjør i brosjyren.