Takk for oppmøte på informasjonsmøtet om salg av loftet

Styret har utredet muligheten for å gjennomføre et salg av vårt loftsareal og gjennomført et vellykket informasjonsmøte på loftet i Trudvangveien. Her ligger presentasjonen fra informasjonsmøtet. Dersom du ønsker papirutgaven av informasjonsbrosjyren fra utbygger, kan dere kontakte styret på e-post og få et eksemplar i postkassen.

Konklusjonen fra utredningen er positiv og vi ønsker å gå videre med salget, så fremt aksjonærene ønsker dette. Dersom beboerne er positive til salget, vil styret innhente mandat til å gjennomføre salget på neste generalforsamling.

Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelse du har mottatt i postkassen din og legg den i styrepostkassen i Trudvangveien 9. Eventuelt kan du gå inn på http://bit.ly/loftsutbygging og svare på undersøkelsen på Internett. Frist for å svare er 7. februar.