Nytt trafikkmønster i nærområdet

Som mange har fått med seg er det gjort endringer i trafikkmønsteret i området vårt den siste tiden.

Endringene er gjort for å forbedre trafikkavviklingen og -sikkerheten i tråd med ambisjonene til bystyret om å styrke sykkel- og kollektivbruk, samt redusere biltrafikk. Dette innebærer blant annet at Hammerstads gate nå er gjort enveiskjørt i retning sydøst mot Kirkeveien, mens Trudvangveien fortsatt er enveiskjørt i retning nordvest mot Frigg. Merk dog at dette ikke gjelder for sykler som kan bevege seg i begge kjøreretninger.

For vår del innebærer det enklere parkering, og sammen med etablering av kollektivfelt i Kirkeveien vil det kunne medføre enklere innkjøring på Ring 2.