Status på renhold

Renhold har ikke svart til forventningene den siste tiden, men problemene skal nå være løst.

Renholdsavtalen spesifiserer blant annet ukentlig trappevask, men grunnet sykdom og kommunikasjonssvikt hos leverandør har dette ikke vært gjennomført like hyppig i det senere.

 

Etter klage har leverandøren Usbl driftsjenester beklaget dette og satt inn ekstra ressurser som et strakstiltak. Vi ser da bla. at det er gjennomført vask i dag.

For fremtiden vil det også bli hengt opp aktivitetsliste for utført arbeid i hver oppgang i stedet for i bøttekott/oppbevaringsrom, og Usbl vil stramme inn på kvalitetssikringsarbeidet. I tillegg vil Solvang få kreditert for manglende vask, og styret vil fortsette å følge opp med leverandør.