Manglende papirtømming.

image1-6Vaktmesteren og styret har klaget dette inn til Renovasjonsetaten flere ganger, men vi kan dessverre ikke love annet enn at dette blir tatt ved neste tømming som er planlagt til 21. november – altså førstkommende mandag.

Som Renovasjonsetaten selv påpeker, uten å overdrive, i vår dialog med de så har «Overgangen til ny leverandør for innsamling har ført til en del utfordringer«. Det har altså vi i Solvang Park også fått merke. Alle papirbeholderene vi har er nå fulle til randen, så vi håper alle kan være forståelsesfulle og avvente med å tømme papir inntil beholderne er tømt.