Trær langs Kirkeveien!

Oslo kommune har endelig plantet nye trær langs Kirkeveien!

Som mange sikkert husker var det tidligere plantet trær langs fortauet i Kirkeveien, noe som bidro til et bedre gatemiljø både med tanke på estetikk, luftkvalitet og støy. Lenger opp mot Ullevål sykehus ble trærne etterhvert vurdert som trafikkfarlige etter saltskader og felt i 2007.

Lenger ned i Kirkeveien forbi gården vår ble trærne først fjernet i 2013, men både beboere og styrer i omkringliggende gårder har jobbet mot kommunen over lengre tid for å få dem erstattet (av våre kan vi trekke frem spesielt Pål Schmidt i 78B som skrev en rekke brev til kommunen etter fellingen).

Fellingen til tross klassifiseres den gjenværende beplantningen langs Kirkeveien mellom Ullevålsveien og Majorstua til B-klasse hos Statens Vegvesen.

Nå ble alle stemmene uansett endelig hørt, og det siktes mot bedre gatemiljø og en flott A-klasse allé med tiden. Det er gledelig at engasjementet har bidratt til nyplanting av trær langs veien, og vi ser frem til en enda grønnere vår også langs Kirkeveien i 2017!

Les mer om bytrærenes historie og funksjon (pdf).