Beboerparkering til høsten

Kommunen planlegger å implementere beboerparkering på Frogner til høsten, nærmere bestemt i begynnelsen av oktober.

Det har i lengre tid vært et prøveprosjekt rett over Kirkeveien, og det kan virke som om kommunen nå er overbevist om at dette tiltaket vil fungere godt sammen med den reduksjonen i parkeringsplasser som kommer med styrking av sykkelrutene.

Tiltaket er ikke ukontroversielt da det endrer på betingelsene mellom forskjellige brukergrupper. Det blir spennende å se hvordan dette vil fungere i praksis, men for vår del på Marienlyst så kan en oppside være at vi får enklere tilgang på parkering ettersom det formodentlig vil være færre som parkerer hos oss som enten jobber i nærheten eller som gjør det for så å banependle andre steder.

Ulempen med ordningen for vår del er at gateparkering slutter å være gratis. Kommunen har skissert en pris på kr 3000/ år for en bil, og 7000/ år for 2 biler i samme husstand.

Les mer på kommunens nettsider.