Medlem i Marienlyst Vel?

Marienlyst Vel er en velforening som har sitt virkeområde i boligstrøkene rundt Solvang Park.

Marienlyst Vels formål er å bidra til å videreutvikle Marienlyst som et godt sted å bo og være, tilrettelagt for rekreasjon, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.

Velet ble stiftet i 1947, og har siden da blant annet tatt initiativet til fellesgriller i Marienlystparken, dugnader i parkområdene, Morgenfuglene (foreldre langs skoleveien), minigolfen, lekeapparater, skaterampen, skøytekarneval, Aksjon Skolevei, Leker´n fritidsklubb, skøytebanen, sandvolley og Marienlyst Skole. De følger også opp politiske prosesser i saker som angår nærområdet for å sikre de mange interessene til beboerne på Marienlyst. Strategien for perioden til 2016 finner du her.

Velet har balnt annet engasjert seg spesielt for overlevelsen til Leker’n aktivitetspark og fritidsklubb og for trafikkmønstre i området.

Solvang Park er medlem i velet. Det kan du personlig også bli om du vil støtte nærområdet. Har du tid og lyst har de også behov for flere aktive medlemmer, og tar gjerne imot kontakt på epost med forslag til bidrag.