Ny trikkering langs Kirkeveien i fremtiden?

Aftenposten Osloby skriver at det kan komme en forlengelse av trikken rundt hele ring 2 og da altså forbi oss langs Kirkeveien i fremtiden som et miljø-/ trafikktiltak. Trikken vil i så fall erstatte dagens busstrafikk, men vi antar at dette er et godt stykke inn i fremtiden.

Les mer i Osloby.