Spennende utviklingsplaner fra Ruter#

Under overskriften «Majorstuen sporområde: Fra barriere til levende by» har Ruter# fremlagt en utviklingsplan som vil forbedre Majorstukrysset som knutepunkt, legge sporområdet under lokk, gjøre området vårt til inngangsport mot Fornebu og knytte Marienlyst tettere sammen med Frogner.

Stillere, tryggere, grønnere og (enda) mer attraktivt er det jeg leser av planene, men det finnes selvsagt potensielle haker – byggeperiode, mulig fortetting, uforutsigbare følger som for eksempel omlegging av trikketraséer.

stasjonsnitt-1000x327

Marienlyst Vel har vært på informasjonsmøte og uttaler seg kort som følger:

Majorstuen blir sannsynligvis Norges største trafikk-knutepunkt. Det planlegges 1500-2000 nye boliger over lokket. Frognerelva skal gjenåpnes over lokket, og det skal bli mulig å gå rett ned til Frognerparken fra Tørteberg gjennom et nytt grønt belte. Deler av Tørteberg vurderes brukt til anleggsområde i løpet av byggeprosessen. Mer informasjon på Ruter# sine nettsider.

skisse-500x494
Skisse av sporområdet som viser nye kryssingsmuligheter (den midterste av de tre pilene som peker opp mot høyre er Harald Hårfagres gate, der det er tenkt nedgang til stasjonen)

 

Marienlyst Vel sender høringssvar til begge planene, og ber om innspill fra alle interesserte beboere til epost info@marienlystvel.no.