Brann- og redningsetaten har ilagt oss et umiddelbart FYRINGSFORBUD på en rekke piper etter at videoinspeksjon har avslørt et akkumulert vedlikeholdsbehov som krever utbedring før ildstedene trygt kan tas i bruk. Styret jobber med å avklare hva som skal til for å sette disse i forskriftsmessig stand og kommer tilbake med mer informasjon så raskt som mulig.

videopip-350x150I dag begynner Feie- og tilsynstjenester AS med videoinspeksjon av Solvang Parks piper. Selv om pipene er feid regelmessig, så har kommunens Brann- og redningsetat vurdert alderen på pipene slik at de har bedt om en full inspeksjon.

Inspektørene ber oss derfor idag om å informere om at det IKKE MÅ FYRES PÅ DAGTID I DAG OG I MORGEN.

roser-350x150Stor takk til alle de 73 aksjonærene som gjorde leilighetene sine tilgjengelig på kartleggingsrunden.

Dere sparer oss alle for unødvendige kostnader ved at det blir færre leiligheter som må gjennomgås av eksterne konsulenter, at vi både får bedre oversikt over vedlikeholdsbehov – og at vi får reduserte feieutgifter 🙂

bre-pipe-350x150Solvang Park går under Brann- og Redningsetatens (BRE) definisjon på ”eldre murgård” (også kalt 1890-gård), en bygning med ytter- og bærevegger i murt teglstein og med etasjeskillere i tre. Under prosjektet «Brannsikker bygård» har BRE gjennom de siste årene hatt tilsyn med bygårder som faller under denne definisjonen, og den 25. februar var de på befaring med styret i Solvang Park.