Vellykket kartleggingsrunde

roser-350x150Stor takk til alle de 73 aksjonærene som gjorde leilighetene sine tilgjengelig på kartleggingsrunden.

Dere sparer oss alle for unødvendige kostnader ved at det blir færre leiligheter som må gjennomgås av eksterne konsulenter, at vi både får bedre oversikt over vedlikeholdsbehov – og at vi får reduserte feieutgifter 🙂

Og så gjorde dere runden mer effektiv for styret og assistener som til sammen fikk dekket 83 % av leilighetsmassen på til sammen litt over 60 timer. De som ikke hadde anledning til å gi tilgang for styret på hovedrunden vil kontaktes individuelt for et siste oppsamlingsheat.