Tilgang på tilstandsrapporter

I forbindelse med utvikling av Solvang Parks reviderte vedlikeholdsplan har styret innhentet tilstandsrapporter med hensyn til blant annet brannsikkerhet, piper og tilstanden til bygningsmassen generelt.

Funnene fra disse rapportene er tidligere beskrevet på overordnet måte i egne artikler (feks her og her), og vil også oppsummeres i et eget dokument som legges opp på nettsiden før generalforsamlingen i mai 2015. Noen aksjonærer har imidlertid ytret ønske om tilgang til de detaljerte grunnlagsrapportene. Da disse rapportene i hovedsak er for store og kompliserte til å legges ut på nettsiden vil styret heller tilrettelegge for at de aksjonærene som ønsker tilgang kan få nedlastingsmulighet fra Google Drive. Dette innebærer helt enkelt å kontakte styret via skjemaet under, så vil du få en e-post med tilgang så snart styret har behandlet henvendelsen.

Styret forutsetter at rapportene behandles med aktsomhet da de er en del av vårt felles eie.

Søknad om tilgang på aksjonærmappen i Google Drive