Brann- og redningsetaten har ilagt oss et umiddelbart FYRINGSFORBUD på en rekke piper etter at videoinspeksjon har avslørt et akkumulert vedlikeholdsbehov som krever utbedring før ildstedene trygt kan tas i bruk. Styret jobber med å avklare hva som skal til for å sette disse i forskriftsmessig stand og kommer tilbake med mer informasjon så raskt som mulig.

E24 bekrefter i dag at det vil bli standard å utarbeide en boligsalgsrapport fra 1. januar 2015 selv om det ikke blir obligatorisk etter at Finanstilsynet kom til at meglere ikke kunne kreve en slik rapport.

Boligsalgsrapporten er en form for tilstandsrapport, der de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte er spesielt vektlagt.

bre-pipe-350x150Solvang Park går under Brann- og Redningsetatens (BRE) definisjon på ”eldre murgård” (også kalt 1890-gård), en bygning med ytter- og bærevegger i murt teglstein og med etasjeskillere i tre. Under prosjektet «Brannsikker bygård» har BRE gjennom de siste årene hatt tilsyn med bygårder som faller under denne definisjonen, og den 25. februar var de på befaring med styret i Solvang Park.

strom-350x150

Boligsalgsrapporten er en form for tilstandsrapport, der de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte er spesielt vektlagt.

Fra 1. januar 2015 er det obligatorisk med boligsalgsrapport ved salg av bolig, og ikke nok med det – det stilles nye krav til dokumentasjon av vesentlige oppgraderinger av infrastruktur i boligen, som feks strøm, rørlegging og våtromsutbygging. Dette er noe du som aksjonær selv er ansvarlig for når du selger din aksjeleilighet.