Kartleggingsrunde straks!

brannrunde-350x150Styret minner om at vi går kartleggingsrunde mandag og tirsdag. Ett styremedlem med en frivillig beboer som assistent besøker hver leilighet for å lage oversikt over brannteknisk tilstand og vedlikeholdsbehov.

Alle oppganger har oppslagslister med avkryssing for ønsket tid og det er viktig at alle beboere er så fleksible som mulig og gjør leiligheten tilgjengelig for et kort besøk.

Kartleggingen springer ut av branntekniske pålegg fra Brann- og redningsetaten. Vi lukker selvsagt øynene for alt som ikke omfattes av kartleggingsbehovet, og er tilgjengelig for det beboere måtte ønske å spørre om med hensyn til styrets arbeid og status ved Solvang Park. Les mer om runden og hva du må gjøre hvis du ikke har mulighet for å være tilgjengelig for runden her.