Statens arbeidsmiljøinstitutt

statensarb-350x150Det finnes mange institusjoner og arbeidsplasser i nærområdet. Statens arbeidsmiljøinstitutt ligger et par kvartaler vest for oss i Gydas vei 8. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI jobber for et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Kort historikk

Direktoratet for arbeidstilsynet startet i 1947 et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv. I 1963 ble et Yrkeshygienisk institutt opprettet ut fra dette miljøet, underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette instituttet ble snart omdøpt Arbeidsforskningsinstituttene, da de nyopprettede instituttene for Arbeidsfysiologi og Arbeidspsykologi, og i 1981 da Muskelfysiologisk institutt, kom til.

I 1986 ble Arbeidspsykologisk institutt skilt ut under navnet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). AFI jobber hovedsaklig med anvendt, det vil si praktisk, forskning innenfor organisatoriske og psykososiale forhold.

De tre gjenværende instituttene ble slått sammen under navnet Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene, som i 1988 skiftet navn til det nåværende Statens arbeidsmiljøinstitutt. STAMI har i dag ca. 120 ansatte.