Kartleggingsrunde

brannrunde-350x150Som tidligere informert har Solvang Park behov  for en kartleggingsrunde i alle leiligheter i forbindelse med blant annet brannvern. Styret legger nå opp til besøk i alle leiligheter 15. og 16. september.

Kartlegging av hva?

Styret utarbeider en oversikt over hvilken informasjon som skal samles inn. I hovedsak vil dette omfatte brannsikringspunkter som:

  • Riktig monterte røykvarslere
  • Tilgjengelig brannslukkingsapparat
  • Eventuell tildekking av pipeløp
  • Eventuelle brudd på brannbarrierer
  • + eventuelle tilleggskrav fra brannteknisk rådgivningsfirma

Videre vil vi samle informasjon om andre vedlikeholds- og HMS-punkter som:

  • Antall beboere i leiligheten
  • Eventuelle endringer på bærekonstruksjoner
  • Alder og tilstand på vinduer
  • Hvilke pipeløp som er i bruk

Hvorfor er dette nødvendig?

Solvang Park har fått pålegg fra Brann og redningsetaten (BRE) om å foreta en rekke brannsikringstiltak for å møte branntekniske standarder. I tillegg bidrar kartleggingsrunden til å lage en oversikt over andre vedlikeholdsbehov.

Besøket er også en anledning for beboere å ta opp egne saker eller stille spørsmål til styret 🙂

Må jeg tilgjengeliggjøre leiligheten?

Vedtektenes § 7 Aksjeeiers vedlikeholdsplikt  stipulerer i 4. ledd at «Styret skal ha uhindret adgang til leiligheten for kontroll med vedlikeholdet.»

Når/ hvordan blir kartleggingen gjennomført?

Det blir hengt opp påmeldingslister i alle oppganger der den enkelte beboer kan velge blant minst to tidsrammer for besøk. Av hensyn til styrets/ kartleggingsteamets tid blir det rammer på 1-2 timer på kvelden 15. og 16. september, og vi antar at det i gjennomsnitt vil ta 10-15 minutter per leilighet.

Hjelp – det er helt umulig med disse to dagene!

Det er et omfattende arbeid å koordinere besøk og kartleggingspunkter i 88 leiligheter så vi ber om mest mulig fleksibilitet fra beboerne. Er det likevel ikke mulig på de oppsatte tidspunktene må beboerne kontakte styret så fort som mulig for en alternativ avtale via kontaktskjemaet.